mgr Beata Jarończyk-Urbaś

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

Obrona: https://youtu.be/DNIHbEARe0s

temat rozprawy: 
Poczucie honoru u góralek i górali podhalańskich
streszczenie albo opis: