mgr Barbara Bogacka

Promotor: dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
https://youtu.be/BWZUO9oS7Eg

temat rozprawy: 
Problematyka równości płci w telewizyjnej ofercie programowej polskich nadawców ogólnokrajowych
streszczenie albo opis: