mgr Anna Pyszkowska

promotor: dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ
https://youtu.be/tZgIpuhX3Xw

temat rozprawy: 
Wpływ treningu akceptacji i zaangażowania na poziom zasobów psychologicznych w kontekście jakości życia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
streszczenie albo opis: