mgr Anna Gorzołka

promotor:   dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
promotor pomocniczy: dr Łukasz Trembaczowski
https://youtu.be/F302FOADunw

temat rozprawy: 
Kształtowanie się i profesjonalizacja zawodu Trenera Biznesu i Coacha. Socjologiczne studium porównawcze polskiego i ukraińskiego rynku usług rozwojowych
streszczenie albo opis: