mgr Anna Czarna

promotor: dr hab. Andrzej Torbus
https://youtu.be/7FFwOgwjAb4

temat rozprawy: 
Powództwo ekscydencyjne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
streszczenie albo opis: