mgr Anna Collin

promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko
promotor pomocniczy: dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ  
https://youtu.be/gv1Rz7QtISY

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej  w Katowicach. oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

temat rozprawy: 
Analiza roli genu HvAB15 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)