mgr Aleksandra Słapik

promotor: dr hab. Jakub Spiechowicz
https://youtu.be/U7A4hL2lvS8

temat rozprawy: 
Anomalous transport in nonequilibrium systems: from negative mobility to particle separation
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: