mgr Aleksandra Kacała-Szwarczyńska

promotor: dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ
https://youtu.be/floVA3xPJqE

temat rozprawy: 
Profilowanie w Internecie w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Studium z zakresu prawa europejskiego.
streszczenie albo opis: