mgr Aleksandra Hajduk

promotor: dr hab. Michał Kania, prof. UŚ
https://youtu.be/X8ddC2VxRdI

temat rozprawy: 
Cele strategiczne zamówień publicznych w Polsce w ujęciu ewolucyjnym
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: 
recenzja 3: