mgr Agnieszka Talik

promotor: prof. dr hab. Kamil Kamiński
promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Tarnacka, prof. UŚ
https://youtu.be/ya4g5TNf4W0  

temat rozprawy: 
Badania dynamiki molekularnej układów nisko- i wysokocząsteczkowych w układach porowatych
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: