mgr Agnieszka Miarka

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Czornik, prof. UŚ

link do obrony: https://youtu.be/qKkolos6bvQ

temat rozprawy: 
Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992-2019