mgr Agnieszka Jędrzejowska

Promotor: prof. dr hab. Marian Paluch

Obrona: https://zoom.us/j/96323478129?pwd=NXlHVjlSMkxpbWJUMlBBeDBmcklOUT09
link do transmisji: https://youtu.be/FxvRI-SZHQs

temat rozprawy: 
Badanie wpływu modyfikacji architektury molekularnej na właściwości dielektryczne prostych cieczy van der waalsowskich
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: