mgr Agnieszka Bracławska

Promotor: prof. dr hab. Adam Idziak
https://youtu.be/Taqif8oci8I

temat rozprawy: 
Wpływ aktywności sejsmicznej łuku Karpat oraz Wschodnich Alp na występowanie silnych zjawisk sejsmicznych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
streszczenie albo opis: