mgr Agata Andruszkiewicz

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

temat rozprawy: 
Centra usług wspólnych
streszczenie albo opis: