mgr Adrian Gudwański

Promotor: dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ
https://youtu.be/p_y2u6xEVqc

temat rozprawy: 
Wpływ wielkości krystalitów na właściwości fizykochemiczne związków o strukturze spinelowej