Ks. mgr lic. Łukasz Tkaczyk

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Termin obrony: 23 maja 2022 r., godzina 12.00
Miejsce obrony: budynek Wydziału Teologicznego UŚ, ul. Jordana 18, sala 302

temat rozprawy: 
Sakrament Eucharystii a sakrament święceń. Loci communes i ich teologiczno-egzystencjalne konsekwencje w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: