JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym"

Ogłoszenie (plik docx)

wzór zgłoszenia (pdf)

wzór zgłoszenia (docx)

 

Informacja o wyborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10:
 
Uniwersytet Śląski otrzymał jedna ofertę zgłoszenia Partnerstwa  w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym". Dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ofertą i przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośną decyzją postanowiła wybrać ofertę i zaproponować Partnerstwo Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.


Dostarczył: Barbara Spyt