JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I Nowoczesna gospodarka, DZIAŁANIE 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza