Zarządzenie nr 98/2018

z dnia 20-07-2018 Rektora UŚ w sprawie określenia zasad korzystania z poczty elektronicznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 7/2019 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 15.01.2019

Wprowadził: ns, 24.07.2018