Zarządzenie nr 98/2017

z dnia 03-07-2017 Rektora UŚ w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 1/2018 * Zarządzenie nr 97/2019 * Zarządzenie nr 115/2019 * Zarządzenie nr 146/2019 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 58/2011 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 07.11.2019

Wprowadził: ns, 05.07.2017