Zarządzenie nr 98/2016

z dnia 29-09-2016 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 77/2011 * Zarządzenie nr 8/2012 * Zarządzenie nr 99/2012 * Zarządzenie nr 116/2012 * Zarządzenie nr 128/2013 * Zarządzenie nr 159/2013 * Zarządzenie nr 139/2014 * Zarządzenie nr 159/2014 * Zarządzenie nr 186/2014 * Zarządzenie nr 135/2015 * Zarządzenie nr 92/2016 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 144/2017 * Zarządzenie nr 138/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 24.09.2018

Wprowadził: ns, 19.10.2016