Zarządzenie nr 96/2020

z dnia 26-06-2020 Rektora UŚ zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 133/2020 * Zarządzenie nr 137/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ap, 28.08.2020

Wprowadził: dk, 26.06.2020