Zarządzenie nr 96/2016

z dnia 2016-09-28 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 05.10.2016