Zarządzenie nr 95/2003

z dnia 22-12-2003 Rektora UŚ w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uczelni.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 48/2004 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 111/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 13.07.2017

Wprowadził: mb, 05.11.2009