Zarządzenie nr 94/2013

z dnia 05-07-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 117/2011 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 10.07.2013