Zarządzenie nr 93/2010

z dnia 18-10-2010 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” oraz „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 70/2010 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 109/2011 * Zarządzenie nr 1/2013 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 08.01.2013

Wprowadził: dk, 21.12.2010