Zarządzenie nr 93/2009

z dnia 17-09-2009 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 41/2007 * Zarządzenie nr 43/2008 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 71/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 68/2017

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 30.09.2009