Zarządzenie nr 92/2020

z dnia 22-06-2020 Rektora UŚ określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 68/2017 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 24.06.2020