Zarządzenie nr 92/2018

z dnia 29-06-2018 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Grantu pt. „Kariera zaczyna się na Uczelni” w ramach Projektu „CZAS NA STAŻ” – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (POWR.04.01.00-00-I050/15)”, na podstawie umowy o powierzenie granty nr 20/CNS/2017, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 11.07.2018