Zarządzenie nr 92/2017

z dnia 28-06-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 176/2021

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 03.07.2017