Zarządzenie nr 92/2013

z dnia 28-06-2013 Rektora UŚ w sprawie określenia limitów godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 04.07.2013