Zarządzenie nr 9/2021

z dnia 20-01-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 179/2020 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 26.01.2021