Zarządzenie nr 90/2021

z dnia 19-05-2021 Rektora UŚ w sprawie trybu i zasad ubiegania się o obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z § 27 Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 139/2021 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 24.05.2021