Zarządzenie nr 90/2019

z dnia 04-07-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 04.07.2019