Zarządzenie nr 90/2009

z dnia 10-09-2009 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 43/2000 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 6/2014

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 30.01.2014

Wprowadził: ns, 24.09.2009