Zarządzenie nr 89/2020

z dnia 18-06-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dla Obiektu Sportowego UŚ w Cieszynie ul. Paderewskiego 9 podczas trwania pandemii COVID-19.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: dk, 19.06.2020