Zarządzenie nr 89/2010

z dnia 11-10-2010 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych ( magisterskich /licencjackich /inżynierskich ) oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 62/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 176/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 05.11.2018

Wprowadził: dk, 29.10.2010