Zarządzenie nr 88/2018

z dnia 29-06-2018 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 108/2018 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 07.08.2018

Wprowadził: dk, 29.06.2018