Zarządzenie nr 88/2002

z dnia 30-12-2002 Rektora UŚ w sprawie zasad zamieszkiwania w Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Śląskiego .
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 60/2003

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 26.08.2009