Zarządzenie nr 87/2017

z dnia 26-06-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 68/2017 *

Dostarczył: Żaneta Lerche

Zmodyfikował: ns, 25.09.2017

Wprowadził: ns, 27.06.2017