Zarządzenie nr 87/2012

z dnia 24-07-2012 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Edukacja Informatyczna i Techniczna".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 55/2000 * Zarządzenie nr 21/2001 * Zarządzenie nr 61/2001 * Zarządzenie nr 50/2002 * Zarządzenie nr 18/2003 * Zarządzenie nr 37/2004 * Zarządzenie nr 9/2005 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 160/2013 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 85/2018

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 27.06.2018

Wprowadził: ns, 24.07.2012