zarządzenie nr 87/2002

z dnia 23-12-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Kursu Specjalnego "Język rosyjski w biznesie".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009