Zarządzenie nr 86/2019

z dnia 28-06-2019 Rektora UŚ w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 28.06.2019