Zarządzenie nr 86/2015

z dnia 17-06-2015 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelniane.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 23.07.2015

Wprowadził: ns, 29.06.2015