Zarządzenie nr 86/2002

z dnia 23-12-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów i "Marketing i Zarządzanie w Instytucjach Książki".
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 87/2009

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 24.09.2009