Zarządzenie nr 85/2020

z dnia 05-06-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu uczestniczenia w zajęciach oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników, studentów lub doktorantów koronawirusem COVID – 19..
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: dk, 05.06.2020