Zarządzenie nr 85/2016

z dnia 05-09-2016 Rektora UŚ w sprawie zasad dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju występujących trudności.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 06.09.2016