Zarządzenie nr 85/2002

z dnia 19-12-2002 Rektora UŚ w sprawie Uczelnianego Planu Kont.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 70/2004 * Zarządzenie nr 40/2006 * Zarządzenie nr 10/2008 * Zarządzenie nr 69/2009 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 60/2000 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 01.06.2009