Zarządzenie nr 84/2017

z dnia 19-06-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Żaneta Lerche

Wprowadził: ns, 21.06.2017