Zarządzenie nr 84/2016

z dnia 01-09-2016 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 87/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 15.09.2016

Wprowadził: ns, 01.09.2016